Alle medier er som udgangspunkt velkomne til at kontakte DBFF vedr. deltagelse i DBFF arrangementer. Til vores stævner har vi eksklusiv aftaler med 2-3 fotografer der dækker hele stævnet og er med lige fra indvejningen til finalerne.


Hvis du ønsker at dække en historie eller på anden måde lave presse omkring DBFF er du altid velkommen til at kontakte enten formanden eller næstformanden, der vil vende tilbage hurtigst muligt.

Et medie defineres som en nyhedsplatform trykt, online, radio eller tv.

1Pressepolitik
Denne presseside er grundstammen i den kommunikation Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund – DBFF – ønsker at etablere med pressen. Presseafsnittet på www.dbff.dk giver adgang til resultatlister for danske konkurrencer, udenlandske stævner, EM, VM og andet presserelevant materiale.
Vi vil anvende denne presseside til at promovere atleter der deltager i VM, EM, NM og andre udenlandske stævner. Siden vil også blive opdateret med pressemeddelelser ifb. med større arrangementer såsom DM i Bodybuilding og fitness, Nordiske mesterskaber, den årlige generalforsamling osv.
DBFF er et forbund under IFBB (International Federation of BodyBuilding & Fitness) og er derfor underlagt deres regler også vedr. doping. IFBB rulebook General Rules, Rule 12 – Doping Control.
Det er vores ambition altid at være til rådighed for pressen inden for visse rammer.
Spørgsmål kan rettes til vores sekretær mail: sekretaer@dbff.dk
For DBFF er det vigtigt at have et konstruktivt, vedvarende og tillidsskabende forhold til pressen. Vi er af den overbevisning, at langvarige relationer tjener begge parter bedst.
For at dette kan realiseres, arbejder vi for at etablere personlige kontakter til pressen, som baserer sig på åben og ærlig dialog, professionalisme samt gensidig respekt.
Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at vi af hensyn til vores medlemmer ikke udtaler os om enkelte personer, men vi formidler gerne kontakt til vores DBFF medlemmer.
MVH DBFF
2Kernebudskaber for DBFF
DBFF er den danske afdeling af det internationale forbund IFBB (verdens tredje største sportsorganisation, (International Federation of Bodybuilders). IFBB tæller ikke mindre end 176 medlemslande, der er tæt knyttet sammen i en bred forgrening. IFBB, herunder DBFF, er godkendt som sport af IOC, og dermed underlagt WADA-coden (IOC´s dopingbestemmelser).
Det at være en del af så stor en idrætsorganisation betyder, at vi har nogle internationale forpligtelser og samarbejdsaftaler. Disse består af internationale regelsæt, som alle medlemslande skal overholde. Det internationale regelsæt kan du altid finde på www.ifbb.com (IFBB Rulebook)
DBFF drives på frivillig basis (alle bestyrelsesmedlemmer arbejder gratis) og forbundet modtager ingen form for økonomisk tilskud. Eneste indtægt er medlems-kontingentet. Alle bestyrelsesmedlemmer har et hovedansvarsområde og et kontakt-telefonnummer + mail-adresse og en træffetid, som du kan forvente at træffe dem i. Da der er tale om frivilligt arbejde er træffetidspunkterne hovedsageligt også om aftenen, da alle har et almindeligt erhverv at varetage ved siden af forbundsarbejdet. Netop derfor kan du heller ikke forvente respons på et telefonopkald eller en mail-henvendelse med det samme, men indenfor 5-7 arbejdsdage. Siden vil også blive opdateret med pressemeddelelser ifb. med større arrangementer såsom DM i Bodybuilding og fitness, Nordiske mesterskaber, den årlige generalforsamling osv.
DBFF er et forbund under IFBB (International Federation of BodyBuilding & Fitness) og er derfor underlagt deres regler også vedr. doping. IFBB rulebook General Rules, Rule 12 – Doping Control.
Dansk Bodybuilding og fitness Forbunds vedtægter er det regelsæt der regulerer og beskriver forbundets virksomhed.
3Hvad vil vi?
DBFF’s formål er, som det står skrevet i vores vedtægter, at varetage medlemmernes interesser, fremme bodybuilding og fitness sporten i Danmark på såvel konkurrence- som på motions-plan, samt at skabe DBFF en positiv profil udadtil. Vi vil øge medlemstallet og vores ambition er på sigt at få en tilgang på min. 20% pr. år.
Vi ønsker at bestyrelsens økonomi kan bære at aflønne bestyrelsesmedlemmer i det omfang deres arbejde overstiger det forventede. Dette sikre et højt arbejdsniveau og dermed et større forbund.
Vi undersøger og overvejer muligheden for at privatisere forbundet, hvis/om dette kan styrke DBFF.
Vores sponsorindtægter skal forøges massivt og dette skal ske hvert år.
I forbindelse med vores DM, vil vi forsøge at skabe en form for messe/expo for at tiltrække flere og flere forskellige sponsorer til stande osv.
4Hvordan gør vi det?
Vi vil skabe synlighed omkring forbundet ved at markedsføre DBFF gennem en opdateret hjemmeside, søgeoptimering, online markedsføring, nyhedsbreve og aktivitet i form af facebook mm.
Salg af merchandise i på stande og via sponsorer.
Vi vil etablere samarbejde med reklamebureau, som skal hjælpe med os med at markedsføre DBFF.
Vi forsøger i det omfang det er muligt at afholde 2 konkurrencer årligt, herunder DM.
Vi arrangerer poseringsseminarer og events/aktiviteter for vores medlemmer.
Vi bestræber os på at få stadig flere medlemsfordele i form af rabataftaler og tilbud.
Vi vil gerne afholde workshops og arrangementer der tiltaler bredden og tiltrækker nye medlemmer.
Bestyrelsesmøder afholdes ofte og efter behov for at sikre en god fremgang.
5Talsmænd/talsmandshierarki
Hvem tegner DBFF udadtil?
Typisk er det formanden i relation til politiske spørgsmål og forbundets overordnede aktiviteter.
Det vil også typisk være den presseansvarlige der udtaler sig i forbindelse med mediernes interesse og henvendelser. Der skal altid tages hensyn til DBFF’s image.
I forbindelse med krisekommunikation er det den højest placerede, der har udtaleansvar.
DBFF udarbejder Q&A.
Det er vores ambition altid at være til rådighed for pressen inden for visse rammer.
Spørgsmål kan rettes til vores sekretaer mail : sekretaer@dbff.dk
6Budskabsfolder
Forbundet bestræber sig på at udkomme med en budskabsfolder evt. i samarbejde med reklamebureau.
Budskabsfolderen er et hjælpeværktøj til alle, der har udtaleansvar. Budskabsfolderen opdateres løbende og indeholder de vigtigste kernebudskaber og de væsentligste fakta.
Dette skal hjælpe os til at skabe en positiv profil udadtil, og ligeledes udbrede kendskabet til DBFF.
7Værdier
Dansk Bodybuilding og fitness Forbunds vedtægter er det regelsæt der regulerer og beskriver forbundets virksomhed.
Formål
DBFF’s formål er, som det står skrevet i vores vedtægter, at varetage medlemmernes interesser med henblik på at fremme bodybuilding og fitness sporten i Danmark på såvel konkurrence- som på motions-plan, samt at skabe DBFF en positiv profil udadtil.
8Åbenhed
Åbenhed og gennemsigtighed er grundlæggende for forbundets arbejde. Dette er en forudsætning for at medlemsdemokratiet kan trives og udvikle sig i DBFF.
9Kommunikation/synlighed
– Have en informativ, funktionel, og brugervenlig hjemmeside med de seneste nyheder, så nye såvel som eksisterende medlemmer kan finde al information her.
– DBFF gruppen på facebook holdes opdateret med arrangementer og vi vil poste info her hver gang der opdateres nye og vigtige oplysninger på www.dbff.dk
– Udsending af nyhedsbreve til alle medlemmer x antal gange om året
– Bedre markedsføring af DM og DBFF aktiviteter i al almindelighed gennem hjemmeside, facebookgruppe, plakater i centrene, bannerannoncer, ect.
10Fremadrettet vil vi:
– Opmuntre vores danske atleter til at deltage i internationale stævner såvel som internationale konkurrencer
– Afholde poseringsseminarer rundt om i landet
– Gøre det attraktivt at være medlem af DBFF både for nye og eksisterende medlemmer
– Gøre det attraktivt at være en del af DBFF’s bestyrelse så vi fremadrettet løbende får nyt blod og nye idéer ind i forbundet
– Involvere medlemmer i bestyrelsesarbejdet ved at nedsætte udvalg/arbejdsgrupper som kan arbejde detaljeorienteret med udvalgte områder
11Q/A
Hvad er jeres holdning til doping?
DBFF hører under IFBB’s regelsæt og vi forpligter os derfor til at have dopingkontrol ved stævnerne.
Til stævnerne vil der blive testet x-antal atleter og det vil foregå som randomtest så det er 100% tilfældigt hvem der bliver testet. Resultaterne af tests bliver ikke offentliggjort. Kun den pågældende atlet der er blevet testet får resultatet. Tester man positivt vil det have konsekvens i form af 2-6 års karantæne, dette er noget IFBBs hovedkontor bestemmer. Alle dopings test bliver sendt til Madrid hvor de afgøre hvad der skal ske.
Hvordan forholder forbundet sig til en positiv test?
Positive tests offentliggøres ikke af DBFF, kun vedkommende der tester positivt får resultatet at vide og konsekvensen heraf.
Hvad gør I for at bekæmpe doping?
Vi tester random til vores stævner i løbet af året.