DBFF er den danske afdeling af det internationale forbund IFBB (verdens tredje største sportsorganisation, (International Federation of Bodybuilders). IFBB tæller ikke mindre end 176 medlemslande, der er tæt knyttet sammen i en bred forgrening. IFBB, herunder DBFF, er godkendt som sport af IOC, og dermed underlagt WADA-coden (IOC´s dopingbestemmelser).

Det at være en del af så stor en idrætsorganisation betyder, at vi har nogle internationale forpligtelser og samarbejdsaftaler. Disse består af internationale regelsæt, som alle medlemslande skal overholde. Det internationale regelsæt kan du altid finde på www.ifbb.com (IFBB Rulebook)

DBFF drives af bestyrelsen på frivillig basis. Desuden er der ansat 2 sekretærer i forbindelse med den stigende interesse.

Der henvises til at man ved spørgsmål i videst muligt omfang skriver til sekretaer@dbff.dk, da der her vil blive svaret hurtigst muligt. Har du dog alligevel et spørgsmål du ønsker at sende til et specifikt bestyrelsesmedlem er du velkommen til dette. Dog skal du så være opmærksom på at du kan forvente op til 5 hverdages responstid, da bestyrelsen arbejder frivilligt og derved som fritidsbeskæftigelse.

Du finder oversigten over bestyrelsesmedlemmerne, fordelingen af ansvarsområder samt mail-adresser her

 

DBFF modtager ingen form for økonomisk tilskud udefra, den eneste indtægt er medlemskontingentet samt konkurrencegebyr.

Hvert medlemsland under IFBB har sine egne vedtægter som står i relation til de internationale vedtægter.

Generalforsamlingen der afholdes hvert år, i løbet af årets 4 første måneder, er forbundets øverste myndighed. Den daglige drift varetages af bestyrelsen og henvendelser med spørgsmål uden for almen forretningsgang i.f.t. vedtægterne, foregår ved drøftelse på et af de 6 årlige bestyrelsesmøder. Derfor må spørgsmål uden for ordinær forretningsgang forventes en svartid på op til 2 måneder, hvis du har et spørgsmål som kræver en bestyrelsesbeslutning.