Kort info:

Generalforsamlingen der afholdes hvert år, i løbet af årets 4 første måneder, er forbundets øverste myndighed.

Den daglige drift varetages af bestyrelsen og henvendelser med spørgsmål uden for almen forretningsgang i.f.t. vedtægterne, foregår ved drøftelse på et af de 6 årlige bestyrelsesmøder. Derfor må spørgsmål uden for ordinær forretningsgang forventes en svartid på op til 2 måneder, hvis du har et spørgsmål som kræver en bestyrelsesbeslutning.