General forsamling – 2018

Kære Medlemmer i DBFF, 

DBFF inviterer hermed til Generalforsamling 2018 

 

Der er arrangeret et let traktement og forfriskninger, ingen tilmelding er nødvendig. 

DATO: SØNDAG DEN 22. APRIL 2018 KL. 13:00 

LOKATION: HOTEL SCANDIC ÅRHUS, ØSTERGADE 10, 8000 ÅRHUS C. 

Medlemstallet i DBFF er 972 her ved indgangen til 2018. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest søndag den 15. april 2018 og fremsendes via mail til:?Sekretaer@dbff.dk 

 

Alle indkomne forslag bliver offentliggjort på?http://dbff.dk/nyheder/??senest onsdag d.18. april 2018 

Vel mødt. 

Bestyrelsen DBFF 

 

DAGSORDEN 

Kontrol af medlemmer
Valg af dirigent
Behandling af formandens beretning
Behandling af det reviderede regnskab
Behandling af budget for det kommende år
Behandling af indkomne forslag – Der er ikke indkommet nogen forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4.7.
Valg af revisor
Eventuelt.  

LEDELSESBERETNING 2017 

Ledelsesberetning 2017. Ledelsesberetning 2018

 

ÅRSRAPPORT 2017 

Endelig ekstern årsrapport 2017.    Endelig årsrapport 2017 EKSTERN

 

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

Ifølge DBFF’s vedtægter, § 6, stk. 1, består bestyrelsen af i alt 9 medlemmer. PT kun 7 medlemmer 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg ved generalforsamlingen 2018 og alle modtager genvalg: 

 

Bestyrelsesmedlem: Mette Edlund 

Bestyrelsesmedlem: Christina Nissen 

Bestyrelsesmedlem:?Palle West 

Bestyrelsesmedlem: Gunnar Thor 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Konkurrence kalender DBFF / IFBB 2018

Der er Nu kommet en 2018 kalender over de konkurrencer du kan stille op til som DBFF / IFBB atlet –

Calendario 2018IFBB