EM i BodyFitness 2011 i Tyumen

EM i BodyFitness 2011 i Tyumen

EM Sofia 2011

DM 2010

NM 2010

DM 2009

NM 2009

DM 2008

NM 2008

Billeder fra 2003

Billeder fra 2002

Billeder fra 2001

Billeder fra 2000

Billeder fra Copenhagen Grandprix