Athletic Fitness

Kære tidligere og kommende Athletic Fitness udøvere.

Alle spørgsmål fremadrettet skal stilles på athleticfitness@dbff.dk

Der har været meget snak om hvordan og hvorledes Athletic Fitness klassen fremover kommer til at

fungere i DBFF-regi og om den overhovedet kommer på programmet, nu den ikke er på IFBBs program,

ej heller EM og VM, samt at den senest er blevet slettet fra nordisk mesterskab.

Vi kan hermed melde ud klart og tydeligt, at Athletic fitness er på programmet i DBFF regi frem over og på ubestemt tid.

Vi har i dén forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som 100% fremover vil stå for alt vedrørende athletic

fitness, få promoveret klassen, få gjort kategorien stor og stærk igen, så klassen forhåbentlig

kan opretholdes på længere sigt.

Derfor har vi valgt at uddelegere opgaverne til denne klasse og fået to personer ind som muligvis er

2 af de personer i Danmark som har mest styr på forholdende omkring denne klasse. De har begge

selv stillet op, den ene tidligere Danmarksmester og sølvmedalje-tager til nordisk mesterskab og

den anden har trænet flere Danmarksmestre og medaljetagere de sidste mange år. Der er tale om Per

Fisker og Steffen Fisker -som fremover kommer til at varetage opgaverne i og omkring Athletic

Fitness i DBFF-regi.

Per og Steffen vil sørge for, at Athletic fitness klassen vil blive promoveret fremover, så vi forhåbentligt

kan få øget deltagerantallet. Til dét har de mange ideer og et stort netværk, sådan at de i

samspil med bestyrelsen i DBFF, kan få Athletic Fitness på danmarkskortet igen. Herunder, at uddanne

de dommere som tæller gentagelser i styrkerunden så alle bliver dømt på lige fod etc., det er

selvfølgelig stadig det siddende dommerbord der dømmer symmetri i denne klasse, på lige fod med

alle andre klasser.

Så vær med til at sprede ordet omkring, at Athletic Fitness stadig er på programmet og er en super

spændende og udfordrende konkurrence at stille op i.

Alle spørgsmål fremadrettet skal stilles på athleticfitness@dbff.dk

Med venlig hilsen

DBFF